Omtaler i Media

Innlegg i Ekmagasinet 01.09.2023

1000 ord.
– Kunsten som formidler

Jeg har tro på gjenkjenningens kraft i musikk, poesi, i malerier, ja i all form for kunst. Det å lytte til en låt, en tekst eller se et maleri som treffer noe i meg. Det som ikke kan settes ord på, men som jeg da vet jeg ikke er helt alene om.

Jeg har tro på et nærere og vanlig språk når vi snakker om det sårbare, om tabuer. Vi bruker så mange ord og faguttrykk som fremmedgjør oss i det psykiske helse landskapet.

Hørte i går det gikk han skikkelig ille
Sover i ei grøft etter nok en pille
– Tapre Barn

«– Alle har unike ressurser i seg. Det de trenger er hjelp til å finne de sidene av seg selv, sier Lovise Angen Krogstad.»

– portrettintervju i Krigsropet

Hørte i går det gikk han skikkelig ille
Sover i ei grøft etter nok en pille
– Tapre Barn

«– Alle har unike ressurser i seg. Det de trenger er hjelp til å finne de sidene av seg selv, sier Lovise Angen Krogstad.»

– portrettintervju i Krigsropet

«Vil ha mer kunst og musikk i psykiatrien»

– fra omtale i Vårt Land

I sitt arbeid som psykolog har Lovise AK hørt mange ulike historier om en oppvekst preget av vold og overgrep. Gang på gang har hun blitt slått av hvilke helter disse barna, ungdommene og voksne er, og det har blitt klart for henne at disse kampene, de “usynlige slagene”, må bli synliggjort og hørt. Målet med “Hjemmefrontens Barn” er å gi disse heltene en stemme og publikum et innblikk i hva de har gjennomlevd og hvordan det er å leve med konsekvensene.

Gjennom sitt arbeid med klienter og gjennom kursing av andre i fagfeltet har Lovise AK erfart hvor effektiv kreativ formidling av sårbare temaer kan være. Viktig informasjon formidles på en måte som faglitteratur og analyse ikke alltid kan. Poesi og musikk bidrar til å berøre andre og dypere sanser, og du kan sitte igjen med en erfaring, et innblikk i et menneskes liv. Man kan nå flere og også dypere ved å kombinere fagkunnskap og menneskelig erfaring med et kunstnerisk uttrykk.

«Spør mer» var tema for Verdensdagen for Psykisk Helse i 2020. Dette inspirerte Lovise AK til å skrive låten “Tør å Spør” og musikkvideoen, regissert av @Ek co ble vist i fjorårets kampanje periode. På Verdensdagen 10. oktober tok Lovise AK initiativ til en konsertforestilling på Cosmopolite Scene i samarbeid med Mental Helse.

Lovise AK med band spilte utdrag fra låtene til kommende albumet “Tapre Barn”. Danser Maria Klungnes Berg som bidrar i musikkvideoen «Tapre Barn» og skuespiller og produsent Hilde Hannah Buvik medvirket i konsertforestillingen på Cosmopolite Scene.

Når det gjelder “Spør mer” og “Tør å spør” forteller altfor mange om hvordan voldserfaringene var usynliggjort gjennom oppveksten, «det var ingen som spurte». Lovise AK har i møte med hjelpeapparatet, også i dag, erfart at voldserfaringer for ofte blir usynliggjort. At oppvekst og livsbetingelser ikke alltid tillegges den vekt de burde når diagnoser settes i Psykiatrien. For mennesker i denne gruppen dreier det seg ofte om alvorlige posttraumatiske stressreaksjoner og traumer som følger av ekstreme påkjenninger i oppveksten. Barneombudets rapport «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes» er et eksempel på hvordan synliggjøring av oppvekst vold er avgjørende for å gi riktig hjelp. https://www.nhri.no/2018/to-nye-rapporter-om-vold-overgrep-og-krenkelser-fra-barneombudet/.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer omfanget av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt som et folkehelseproblem. Det er viktig og nødvendig å finne nye måter å synliggjøre denne tematikken på. Lovise AK mener det ligger et stort potensiale i å bruke ulike kunstneriske uttrykksformer i fagformidling. Hun håper prosjektet “Hjemmefrontens Barn” kan bidra til større åpenhet rundt og synliggjøring av en usynliggjort gruppe, samt økt kompetanse og forståelse for denne gruppen innenfor hjelpeapparatet og blant folk flest.