Omtaler i Media

Kulturpodcasten PIF

Dybdeintervju med artisten Lovise AK.

Hei kjære lytter, og velkommen til den første pod episoden her på Kulturpodcasten PIF i 2024.

Håper alle sammen har kommet seg igjennom jule og nyttårsfeiring med så gode opplevelser og minner som mulig.

Dette er jo en tid som i likhet med mange andre høytider, ikke BARE inneholder gode opplevelser og denne podcast episoden vil omhandle en del av dette, i tillegg til musikk.

Nå skal vi få møte en artist med en noget andreledes yrkesmessig bakgrunn, som psykolog og sosialantropolog.

Hun har ett sterkt engasjement for de som ikke har det like bra som oss andre, både i juletiden og eller i året…noe som også gjenspeiles i hennes musikk.

Vi skal inn i pop/rock genren og vi skal stifte ett nærmere bekjentskap med artisten Lovise Angen Krogstad AKA «Lovise AK». fra Trondheim, men nå bosatt i Nesodden.

GOD LYTT !

To lokale psykologer på scenen: – Vokser opp i et minefelt

av: Trond Folckersahm 15.10.23

Nytt album og ny forestilling på trappene for Nesodden-psykologen bak «Hjemmefrontens barn».

Psykologspesialisten Lovise Angen Krogstad fra Nesodden er klar for videreføring av prosjektet «Hjemmefrontens barn».

19. oktober er hun klar for å vise sin nye forestilling og sin nye musikk på Litteraturhuset i Oslo.

Denne gangen har hun med seg en annen psykologspesialist fra Nesodden, Per Are Løkke.

Innlegg i Ekmagasinet 01.09.2023

1000 ord.
– Kunsten som formidler

Jeg har tro på gjenkjenningens kraft i musikk, poesi, i malerier, ja i all form for kunst. Det å lytte til en låt, en tekst eller se et maleri som treffer noe i meg. Det som ikke kan settes ord på, men som jeg da vet jeg ikke er helt alene om.

Jeg har tro på et nærere og vanlig språk når vi snakker om det sårbare, om tabuer. Vi bruker så mange ord og faguttrykk som fremmedgjør oss i det psykiske helse landskapet.

Hørte i går det gikk han skikkelig ille
Sover i ei grøft etter nok en pille
– Tapre Barn

«– Alle har unike ressurser i seg. Det de trenger er hjelp til å finne de sidene av seg selv, sier Lovise Angen Krogstad.»

Ballade video XLIV: Headbanging på dagtid

av: Arvid Skancke-Knutsen 30.04.21

Åtte videoer, tre premierer. Vi ønsker mai velkommen sammen med Girl In Red, Kate Havnevik, Signe DØ, Ine Hoem, Christine Sandtorv, Lovise AK, Mary & The Moon og Oslo Ess.

«Headbanging på dagtid» beskrives som en protestlåt mot oppvekstvold, der artisten bruker et rocka uttrykk i sitt helseopplysende arbeid.

– Sterke saker trenger også sterke uttrykk. Vi må bruke mer musikk og poesi og folkelige språk i formidling av vanskelige tema, mener Lovise AK, som er aktuell med albumet Tapre Barn, et konseptalbum om oppvekstvold.

 

Lovise fra Nesodden synger ut: Dette handler om å vokse opp i et minefelt

av: Trond Folckersahm 20.04.21

For Lovise Angen Krogstad har et langt liv som psykologspesialist utkrystallisert seg i et knippe sanger samlet i et album med tittelen «Tapre barn», som hun har utgitt under kunstnernavnet Lovise AK. Pandemien har gjort tekstene spesielt aktuelle.

NESODDEN: Gjennom det Fritt Ord-støttete kunstprosjektet «Hjemmefrontens barn», vil psykologspesialisten fra Nesodden formidle historier om det å vokse opp med vold og overgrep. Det har hun gjort gjennom en kreativ tilnærming til traumer utløst av en voldelig oppvekst som hun har observert gjennom klinisk arbeid i en årrekke.

 

Ballade video LXVI: Odins krigere, hjemmefrontens barn

av: Arvid Skancke-Knutsen 25.10.20

Syv videoer. Fem premierer. Vi lar oss skjemme bort av Odin Staveland, Kristabel, Lovise AK, Kristian Grostad, Juno Jensen, Rikke Normann og Hjelvik.

Premiere igjen! Og attpåtil med et viktig budskap.

– Jeg har jobbet som psykolog i mange år, og hørt ulike historier om tapre kamper på hjemmebane i oppvekster. Jeg har jobbet i gatenære prosjekt med Kirkens bymisjon og Oslo fengsel, og har en del erfaring med denne gruppa jeg skriver om, sier Lovise Angen Krogstad.

– Jeg er opptatt av å få mer kunst inn i formidling av menneskelig….

«Vil ha mer kunst og musikk i psykiatrien»

– fra omtale i Vårt Land

I sitt arbeid som psykolog har Lovise AK hørt mange ulike historier om en oppvekst preget av vold og overgrep. Gang på gang har hun blitt slått av hvilke helter disse barna, ungdommene og voksne er, og det har blitt klart for henne at disse kampene, de “usynlige slagene”, må bli synliggjort og hørt. Målet med “Hjemmefrontens Barn” er å gi disse heltene en stemme og publikum et innblikk i hva de har gjennomlevd og hvordan det er å leve med konsekvensene.

Gjennom sitt arbeid med klienter og gjennom kursing av andre i fagfeltet har Lovise AK erfart hvor effektiv kreativ formidling av sårbare temaer kan være. Viktig informasjon formidles på en måte som faglitteratur og analyse ikke alltid kan. Poesi og musikk bidrar til å berøre andre og dypere sanser, og du kan sitte igjen med en erfaring, et innblikk i et menneskes liv. Man kan nå flere og også dypere ved å kombinere fagkunnskap og menneskelig erfaring med et kunstnerisk uttrykk.

Tittelen “Hjemmefrontens Barn” er inspirert av nyere forskning som viser at erfaringer fra krig og fra en voldelig oppvekst kan gi lignende psykiske følger. Et hjem preget av vold og overgrep kan på noen måter sammenlignes med å leve i et minefelt. Barn og unge går i konstant høy stressberedskap og sliter ofte med alvorlige og langvarige ettervirkninger. Forskningen sammenfaller med det klientene forteller og de assosiasjonene Lovise AK får når hun hører dem fortelle. De beskriver ofte en kamp på liv og død, om ikke alltid fysisk så følelses og utviklingsmessig.

Metaforer fra krig og flukt går igjen i tekstene i  albumet «Tapre Barn». Begreper som minefelt, alarmberedskap, regimet, under radaren, indre eksil, fredsmeklere, helter og overlevere. Tekstene er basert på klienter og brukeres egne historier, anonymisert og omdiktet. Lovise AK utforsker hvor tett innpå konkrete erfaringer hun kan skrive. Vold har mange fasetter og hun forsøker å vise en bredde, unngå stereotypier og favne kompleksiteten. En overgriper kan for eksempel selv ha vært utsatt for overgrep. Noen av tekstene er dype, alvorlige og sårbare, mens andre er preget av satire og humor

Musikken i “Tapre Barn” er sjangeroverskridende. Vi går gjennom hele spekteret fra punk rock og rock, som uttrykker jævelskapen og fortvilelsen, via hiphop og slampoesi til roligere jazz og pop ballader. Arrangementene er utviklet i samarbeid med Preben Olram og Marius Melleby.

«Musikk om makt»

– fra omtale i Psykisk helse

«Spør mer» var tema for Verdensdagen for Psykisk Helse i 2020. Dette inspirerte Lovise AK til å skrive låten “Tør å Spør” og musikkvideoen, regissert av @Ek co ble vist i fjorårets kampanje periode. På Verdensdagen 10. oktober tok Lovise AK initiativ til en konsertforestilling på Cosmopolite Scene i samarbeid med Mental Helse.

Lovise AK med band spilte utdrag fra låtene til kommende albumet “Tapre Barn”. Danser Maria Klungnes Berg som bidrar i musikkvideoen «Tapre Barn» og skuespiller og produsent Hilde Hannah Buvik medvirket i konsertforestillingen på Cosmopolite Scene.

Når det gjelder “Spør mer” og “Tør å spør” forteller altfor mange om hvordan voldserfaringene var usynliggjort gjennom oppveksten, «det var ingen som spurte». Lovise AK har i møte med hjelpeapparatet, også i dag, erfart at voldserfaringer for ofte blir usynliggjort. At oppvekst og livsbetingelser ikke alltid tillegges den vekt de burde når diagnoser settes i Psykiatrien. For mennesker i denne gruppen dreier det seg ofte om alvorlige posttraumatiske stressreaksjoner og traumer som følger av ekstreme påkjenninger i oppveksten. Barneombudets rapport «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes» er et eksempel på hvordan synliggjøring av oppvekst vold er avgjørende for å gi riktig hjelp. https://www.nhri.no/2018/to-nye-rapporter-om-vold-overgrep-og-krenkelser-fra-barneombudet/.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer omfanget av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt som et folkehelseproblem. Det er viktig og nødvendig å finne nye måter å synliggjøre denne tematikken på. Lovise AK mener det ligger et stort potensiale i å bruke ulike kunstneriske uttrykksformer i fagformidling. Hun håper prosjektet “Hjemmefrontens Barn” kan bidra til større åpenhet rundt og synliggjøring av en usynliggjort gruppe, samt økt kompetanse og forståelse for denne gruppen innenfor hjelpeapparatet og blant folk flest.

Ballade video XVIII: Sommeren kaller

av: Arvid Skancke-Knutsen 14.06.21

Ballade Video tar sommerferie med ekstra mange norske musikkvideoer – og en premiere på ny, norsk storbandjazz

Lovise A.K., eller Lovise Angen Krogstad, står for både musikk og tekst her.

Hun bor på Nesodden, og har særlig drevet med musikkteater.

Hun lærte seg tidlig å spille piano, og har også jobbet som psykolog, blant annet for Kirkens Bymisjon og Oslo kretsfengsel.