Hjemmefrontens Barn

Barnetrinn i et minefelt, et barnesinn holder pusten og livet på vent
– Headbanging på dagtid

«Hjemmefrontens Barn» er et kunstnerisk prosjekt; album, konserter og et undervisningsopplegg som formidler historier og erfaringer om å vokse opp med ulike former for vold. Gjennom musikk, poesi og norske låter ønsker Lovise AK å skape en større kjennskap til og forståelse av en gruppe som ofte har blitt usynliggjort.

Hennes første album «Tapre Barn» ble gitt ut i 2021. Det andre og siste album i prosjektet kommer ut i november 2023.

Tittelen “Hjemmefrontens Barn” er inspirert av nyere forskning som viser at erfaringer fra krig og fra en voldelig oppvekst kan gi lignende psykiske følger. Et hjem preget av vold og overgrep kan på noen måter sammenlignes med å leve i et minefelt. Barn og unge går i konstant høy stressberedskap og sliter ofte med alvorlige og langvarige ettervirkninger. Forskningen sammenfaller med det klientene forteller og de assosiasjonene Lovise AK får når hun hører dem fortelle. De beskriver ofte en kamp på liv og død, om ikke alltid fysisk så følelses og utviklingsmessig.

Metaforer fra krig og flukt går igjen i tekstene i  albumet «Tapre Barn». Begreper som minefelt, alarmberedskap, regimet, under radaren, indre eksil, fredsmeklere, helter og overlevere. Tekstene er basert på klienter og brukeres egne historier, anonymisert og omdiktet. Lovise AK utforsker hvor tett innpå konkrete erfaringer hun kan skrive. Vold har mange fasetter og hun forsøker å vise en bredde, unngå stereotypier og favne kompleksiteten. En overgriper kan for eksempel selv ha vært utsatt for overgrep. Noen av tekstene er dype, alvorlige og sårbare, mens andre er preget av satire og humor

Musikken i “Tapre Barn” er sjangeroverskridende. Vi går gjennom hele spekteret fra punk rock og rock, som uttrykker jævelskapen og fortvilelsen, via hiphop og slampoesi til roligere jazz og pop ballader. Arrangementene er utviklet i samarbeid med Preben Olram og Marius Melleby.

I sitt arbeid som psykolog har Lovise AK hørt mange ulike historier om en oppvekst preget av vold og overgrep. Gang på gang har hun blitt slått av hvilke helter disse barna, ungdommene og voksne er, og det har blitt klart for henne at disse kampene, de “usynlige slagene”, må bli synliggjort og hørt. Målet med “Hjemmefrontens Barn” er å gi disse heltene en stemme og publikum et innblikk i hva de har gjennomlevd og hvordan det er å leve med konsekvensene.

Gjennom sitt arbeid med klienter og gjennom kursing av andre i fagfeltet har Lovise AK erfart hvor effektiv kreativ formidling av sårbare temaer kan være. Viktig informasjon formidles på en måte som faglitteratur og analyse ikke alltid kan. Poesi og musikk bidrar til å berøre andre og dypere sanser, og du kan sitte igjen med en erfaring, et innblikk i et menneskes liv. Man kan nå flere og også dypere ved å kombinere fagkunnskap og menneskelig erfaring med et kunstnerisk uttrykk.

Album Tapre Barn

Album om oppvekstvold og vold i nære relasjoner

Album Selveste Du

Album 2 om vold på hjemmefronten

Hørte i går det gikk han skikkelig ille
Sover i ei grøft etter nok en pille
– Tapre Barn

«– Alle har unike ressurser i seg. Det de trenger er hjelp til å finne de sidene av seg selv, sier Lovise Angen Krogstad.»

– portrettintervju i Krigsropet