Hjemmefrontens Barn – musikalsk forestilling med ettersnakk

Laster Arrangementer

En musikalsk forestilling med artist og psykolog Lovise AK & Co. Ettersnakk med forfatter og psykolog Per Are Løkke

Barnetrinn i et minefelt, et barnesinn holder pusten.. og livet på vent

-fra Headbanging på dagtid

Kunstprosjektet “Hjemmefrontens Barn” er inspirert av nyere traumeforskning som viser at erfaringer fra krig og fra en voldelig oppvekst kan gi noen av de samme psykiske følger. Et hjem preget av vold og ulike former for overgrep kan oppleves som å leve i en usynlig krigssone. Man går i konstant beredskap og mange sliter med alvorlige og langvarige ettervirkninger.

Gjennom sitt arbeid som psykologspesialist i voksenpsykologi har Lovise hørt mange historier om oppvekstvold. Historier og heltefortellinger fra stemmer som ofte ikke blir hørt, som ikke har nådd frem i hjelpeapparatet eller i det offentlige rom. Hennes første album “Tapre Barn” forteller noen av disse historiene.

Lovise har erfart hvordan kunst og ulike kreative uttrykk er gode verktøy innen psykisk helsevern; i opplysningsarbeid, i undervisning og i det terapeutiske arbeidet. Informasjon om sårbare tema kan slik erfares og sanses på en måte som faglitteratur og akademisk analyse ikke alltid kan romme.

Forestillingen arrangeres i anledning Lovise AK´s andre albumslipp i prosjektet “Hjemmefrontens Barn”. Med seg på scenen har hun band, en skuespiller og en billedkunstner. Vi får høre tekst og musikk fra begge album samt se musikkvideoer og oppleve billedkunst inspirert av Lovise AK´s tekster.

Etter forestillingen blir det en ettersnakk med Lovise AK og Per Are Løkke.

Løkke er forfatter og psykolog med spesialisering i barne- og ungdomspsykologi. Han er nå aktuell med boka “Håndbok for ungdom med vanskelige foreldre”.

Medvirkende:
Lovise AK, vokal
Preben Olram bass, vokal
Jonathan Simpson, trommer
Marius Melleby, gitar, vokal
Helge Nysted, piano
Sonja Bunes, billedkunstner
Hilde Hannah Buvik, skuespiller og kunstnerisk veileder

Lovise Angen Krogstad har artistnavnet Lovise AK. Hun er utdannet psykolog med spesialisering i klinisk voksenpsykologi med fordypning i traumer. Hun er også sosialantropolog og opptatt av hvordan kontekst og levekår preger vår helse. Lovise har lang erfaring fra egen psykologpraksis og fra ulike deler av hjelpeapparatet; skolehelsetjenesten, DPS, RVTS Øst, Kirkens Bymisjon, gatenære prosjekt og Oslo fengsel.

Foto: Erlend Michael Sæverud

Per Are Løkke er forfatter og psykolog med spesialisering i barne-og ungdomspsykologi. Han jobber i egen praksis med driftsavtale tilknyttet Helse Sør-Øst. Løkke har gitt ut flere bøker, “Ungdommens transformasjoner – Ni essays om å forstå ungdomsfasen”, “Farsrevolusjonen” og er nå aktuell med boka “Håndbok til ungdom med vanskelige foreldre”. Løkke har skrevet mange essay og artikler relatert til tema som psykiske lidelser, ungdom, kjønn, språk, kunnskap og psykoanalyse. Han er kritisk til den biomedisinske modellen og den nyliberalistiske tenkningen som preger det offentlige behandlingsapparatet.

Psykologi uten psyke, psyke uten samfunn | Fagpressenytt

Arrangementet støttes av Fritt Ord:

Share This Story, Choose Your Platform!

Gå til toppen